Alaska Thuần Chủng 2 Tháng Tuổi Xuất Đàn

Alaska Thuần Chủng 2 Tháng Tuổi Xuất Đàn

Alaska là dòng chó thông minh và rất thân thiện, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nuôi lâu chúng rất hiểu chủ và tình cảm, giống như 1 người bạn trong gia đìnhChúng tôi chuyên cung cấp có chọn lọc dòng Alaska thuần chủng, đem những bé cún khỏe và chất lượng nhất đến khách hàng tại VN cũng như nước ngoàiCác bé trước khi tách đàn về nhà mới đều được kiểm định sức khỏe ,...

 Xem tiếp...

 
 
Alaska Giant 50 Ngày Tuổi

Alaska Thuần Chủng 2 Tháng Tuổi Xuất Đàn

Alaska là dòng chó thông minh và rất thân thiện, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nuôi lâu chúng rất hiểu chủ và tình cảm, giống như 1 người bạn trong gia đìnhChúng tôi chuyên cung cấp có chọn lọc dòng Alaska thuần chủng, đem những bé cún khỏe và chất lượng nhất đến khách hàng tại VN cũng như nước ngoàiCác bé trước khi tách đàn về nhà mới đều được kiểm định sức khỏe , tiêm phòng và tẩy giun đầy đủ có sổ theo dõi sức khỏe đi kèm.

Alaska Giant 50 Ngày Tuổi

Alaska Thuần Chủng 2 Tháng Tuổi Xuất Đàn

Alaska là dòng chó thông minh và rất thân thiện, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nuôi lâu chúng rất hiểu chủ và tình cảm, giống như 1 người bạn trong gia đìnhChúng tôi chuyên cung cấp có chọn lọc dòng Alaska thuần chủng, đem những bé cún khỏe và chất lượng nhất đến khách hàng tại VN cũng như nước ngoàiCác bé trước khi tách đàn về nhà mới đều được kiểm định sức khỏe , tiêm phòng và tẩy giun đầy đủ có sổ theo dõi sức khỏe đi kèm.